Wymiana pokrycia – budynek usługowy

Wymiana pokrycia na budynku usługowaym

Zakres prac:

  • demontaż eternitu
  • demontaż łat
  • docieplenie wełną mineralną
  • montaż nowych łat oraz folii paroprzepuszczalnej
  • pokrycie blachą trapezową