Czym jest malowanie proszkowe ?

 

Malowanie proszkowe – polega na nakładaniu na malowany element naelektryzowanych cząstek farby proszkowej . Powierzchnia powinna przewodzić prąd elektryczny np. metala.
Osadzona warstwa proszku utrzymuje się na powierzchni malowanego detalu dzięki siłom elektrostatycznym.
 

W malowaniu proszkowym stosuje się dwie podstawowe techniki elektryzacji i nakładania farby proszkowej:
 

 - natrysk elektrostatyczny – metoda wysokonapięciowa 40-100 kV, potocznie zwana „koroną”,
- natrysk elektrokinetyczny – metoda triboelektryzacji, tarciowa, zwana „tribo”.
 
Następnie pokryte farbą elementy poddawane są obróbce termicznej w piecu do temperatury 140-200°C . W takiej temperaturze należy wygrzewać elementy od 10 do 20 min, w rezultacie czego proszek ulega stopieniu i polimeryzacji. Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.